Het Gewicht van een Instituut gaat eind augustus hangen in de Jeruzalemkerk aan het Pomonaplein in Den Haag, wanneer deze na verbouwing weer open gaat. Tot die tijd staat op deze pagina een bescheiden introductie tot het werk, met een aantal onscherp gemaakte foto’s om een idee te geven hoe het er uiteindelijk uit zal zien.

Het Gewicht van een Instituut

Het vijfluik (van 1 bij 6 meter) is losjes gebaseerd op Het Laatste Avondmaal van Leonardo da Vinci. De vorm is nog steeds die van een centrale figuur met vier groepen van drie mensen ernaast. Inhoudelijk is het echter veranderd in een zedenschets over de Katholieke Kerk. Het inhoudelijke verhaal over alle details in dit werk komt later op deze pagina ten tijde van de onthulling in de kerk.

Het Gewicht van een Instituut is gemaakt met respect voor ieders denkbeelden. Ook al ben ik in de afgelopen jaren verbijsterd over de gang van zaken binnen de Katholieke Kerk, is het niet mijn bedoeling om in te zoomen op welk aspect dan ook. Het gaat om het geheel. Niet alleen verbeeldt het een aantal aspecten rond de Katholieke Kerk. Het is ook een metafoor voor de complexiteit van de menselijke psyche: ijdelheid, achterdocht, wantrouwen, overgave, liefde. Een samenstelling van allerlei basale emoties. De verhalen rond het instituut staan zo ook symbool voor de organisatie van ons menselijk bestaan, voor het leven van dag tot dag.

Geen van de vijf schilderijen is klaar, er zijn nog de nodige details te verfijnen en gelijkenissen te verbeteren. Hieronder ziet u in de niet-onscherp gemaakte stukken Rihana, paus Franciscus, de heilige maagd Maria, Moeder Dolores en Remigius, pastafari en beschermheilige van de wijnoogst.

De Symboliek

Het Bestuur

De Basis

De Volgelingen

De Afvalligen